HAM foorum - Terms of use

Tere tulemas HAMfoorum.ee liikmeks. Enne kui edasi liigud, loe palun läbi allolev info ja kodukorra reeglid tähelepanelikult läbi.
hamfoorum.ee ei ole ERAÜ ametlik infokanal (selleks on ERAÜ koduleht). Kuulumine ERAÜ liikmesonda ei taga automaatset sissepääsu hamfoorum.ee keskkonda.
hamfoorum.ee on eraalgatsulik ettevõtmine mis ei kuulu ühegi äriettevõtte ega organisatsiooni koosseisu. Keegi foorumi meeskonnast ei saa selle ülalpidamise eest tasu ning kulud kaetakse omadest vahenditest (heast tahtest ja altruismist).
Foorumiga liitumiseks on vajalik toimiva e-maili aadressi olemasolu. Ühekordse mailiaadressi teenuse kasutajate kontosi ei aktiveerita. Maili aadressi kasutatakse ainult konto aktiveerimisel, ning foorumi teadete saatmiseks. hamfoorum.ee ei jaga Sinu maili aadressi kolmandatele isikutele ega organisatsioonidele ega saada sinna reklaame ja uudiskirju. Me ei kogu ega töötle kasutajate isikuandmeid.
Kontode aktiveerimine ei ole automaatne, sestap varu kannatust kuniks adimistraator on liitumispalve üle vaadanud. Foorumi meeskonnal on õigus oma parema äranägemise järgi otsustada, kelle konto registreerimisel aktiveerida. Tehtud otsused kommenteerimisele ei kuulu. Nii nagu Sina otsustad, keda tuppa lubada ja keda mitte, võtame selle õiguse omale ka meie.
Ära pahanda, kui konto aktiveerimiseks kulub mitu päeva. Foorumi ülalpidamine ei ole meie töö ja teeme seda vabast ajast.
Foorumi kasutajal on võimalus oma kontole lisada avatar. Keelatud on kasutad avatariks liikuvaid pilte. Need võivad olla toredad, et vaadata ühe korra aga austame foorumi lugejaid, pidev vilkumine postituse servas häirib teksti lugmeist.
hamfoorum.ee on raadioamatörismi ja sellega kaasneva elektroonika, antennide ning muu tehnika teemaline foorum. Foorumisse mittesobivad teemad või positused kustutatakse osaliselt (mittesobiv osa) või täielikult. Postitamisel püsi teemas ja ole viisakas. Ära postita ühtegi solvavat, provotseerivat, roppu, labast, laimavat, vihaõhutavat, ähvardavat, seksuaalse suunitlusega postitust või mõnda muud materjali, mis võib rikkuda ükskõik millist käibelolevat seadust.
Pea meeles, et oled vastutav kõikide enda poolt tehtud avalike postituste ja privaatsõnumite eest foorumis.
Foorum on eestikeelne ja teistelt lehekülgedelt tehtud võõrkeelsed kopeerimised peavad olema vähemalt mõnelauselise eestikeelse selgitusega.
Postituses ei tohi avaldada teise kasutaja isikuandmeid (nimi, telefon, elukoht jne) ilma tema nõusolekuta, need eemaldatakse hoiatamata.
Foorumi Ost, müük, vahetus rubriik on eraisikute ostu-müügi kuulutuste avaldamine tasuta. Äriühingute kuulutuste avaldamine tuleb eelnevalt foorumi administraatoriga kokku leppida. Eelneva kokkuleppe puudumisel kuulutused eemdaldatakse hoiatamata.
"RAPORT-i" saanud postitus vaadatakse põhjalikult üle, vajadusel kustutatakse koheselt. Postitja võib saada hoiatuse.
Ülal loetletud põhimõtete eiramisel võib foorumi administraator või moderaator Sinu kasutajakonto permanentselt deaktiveerida.
hamfoorum.ee ei kustutata ühegi kasutaja kontot, kes on foorumisse postitanud. Erandi korras otsustab konto kustutamise foorumi administraator.
Kõik siia leheküljele tehtud postitused väljendavad autorite mitte administraatorite, moderaatorite või veebihalduri vaateid ja arvamusi (välja arvatud nende inimeste poolt tehtud teated) ja siit tulenevalt ei ole me nende eest vastutavad.
Kuigi veebilehe hamfoorum.ee administraatorid ja moderaatorid üritavad eemaldada või muuta kõiki vastuolulisi materjale nii kiiresti kui võimalik, on võimatu üle vaadata igat teadet ja seda veel koheselt peale selle postitamist.
Võta teadmiseks, et kõikide postituste IP aadressid salvestatakse. Vajadusel võib foorumi administraator piirata ligipääsu teatud IP aadressitele või IP vahemikele.
Lisainfo:
Foorum on üles ehitatud phpBB platvormile, mis on antud vabaks kasutamiseks “General Public License” alusel. Rohkem infot selle kohta leiad siit: www.phpbb.com
PS! hamfoorum.ee meeskond võib vajaduse tekkimisel teha kasutustingimustesse muudatusi.

Lugupidamisega,
Kuido
ES3AT