HAM foorum - Registration

Tere tulemas HAMfoorum.ee liikmeks. Enne kui edasi liigud, loe palun läbi allolev info ja kodukorra reeglid tähelepanelikult läbi.
hamfoorum.ee ei ole ERAÜ ametlik infokanal (selleks on ERAÜ koduleht). Kuulumine ERAÜ liikmesonda ei taga automaatset sissepääsu hamfoorum.ee keskkonda.
hamfoorum.ee on eraalgatsulik ettevõtmine mis ei kuulu ühegi äriettevõtte ega organisatsiooni koosseisu. Keegi foorumi meeskonnast ei saa selle ülalpidamise eest tasu ning kulud kaetakse omadest vahenditest (heast tahtest ja altruismist).
Foorumiga liitumiseks on vajalik toimiva e-maili aadressi olemasolu. Ühekordse mailiaadressi teenuse kasutajate kontosi ei aktiveerita. Maili aadressi kasutatakse ainult konto aktiveerimisel, ning foorumi teadete saatmiseks. hamfoorum.ee ei jaga Sinu maili aadressi kolmandatele isikutele ega organisatsioonidele ega saada sinna reklaame ja uudiskirju. Me ei kogu ega töötle kasutajate isikuandmeid.
Kontode aktiveerimine ei ole automaatne, sestap varu kannatust kuniks adimistraator on liitumispalve üle vaadanud. Foorumi meeskonnal on õigus oma parema äranägemise järgi otsustada, kelle konto registreerimisel aktiveerida. Tehtud otsused kommenteerimisele ei kuulu. Nii nagu Sina otsustad, keda tuppa lubada ja keda mitte, võtame selle õiguse omale ka meie.
Ära pahanda, kui konto aktiveerimiseks kulub mitu päeva. Foorumi ülalpidamine ei ole meie töö ja teeme seda vabast ajast.
Foorumi kasutajal on võimalus oma kontole lisada avatar. Keelatud on kasutad avatariks liikuvaid pilte. Need võivad olla toredad, et vaadata ühe korra aga austame foorumi lugejaid, pidev vilkumine postituse servas häirib teksti lugmeist.
hamfoorum.ee on raadioamatörismi ja sellega kaasneva elektroonika, antennide ning muu tehnika teemaline foorum. Foorumisse mittesobivad teemad või positused kustutatakse osaliselt (mittesobiv osa) või täielikult. Postitamisel püsi teemas ja ole viisakas. Ära postita ühtegi solvavat, provotseerivat, roppu, labast, laimavat, vihaõhutavat, ähvardavat, seksuaalse suunitlusega postitust või mõnda muud materjali, mis võib rikkuda ükskõik millist käibelolevat seadust.
Pea meeles, et oled vastutav kõikide enda poolt tehtud avalike postituste ja privaatsõnumite eest foorumis.
Foorum on eestikeelne ja teistelt lehekülgedelt tehtud võõrkeelsed kopeerimised peavad olema vähemalt mõnelauselise eestikeelse selgitusega.
Postituses ei tohi avaldada teise kasutaja isikuandmeid (nimi, telefon, elukoht jne) ilma tema nõusolekuta, need eemaldatakse hoiatamata.
Foorumi Ost, müük, vahetus rubriik on eraisikute ostu-müügi kuulutuste avaldamine tasuta. Äriühingute kuulutuste avaldamine tuleb eelnevalt foorumi administraatoriga kokku leppida. Eelneva kokkuleppe puudumisel kuulutused eemdaldatakse hoiatamata.
"RAPORT-i" saanud postitus vaadatakse põhjalikult üle, vajadusel kustutatakse koheselt. Postitja võib saada hoiatuse.
Ülal loetletud põhimõtete eiramisel võib foorumi administraator või moderaator Sinu kasutajakonto permanentselt deaktiveerida.
hamfoorum.ee ei kustutata ühegi kasutaja kontot, kes on foorumisse postitanud. Erandi korras otsustab konto kustutamise foorumi administraator.
Kõik siia leheküljele tehtud postitused väljendavad autorite mitte administraatorite, moderaatorite või veebihalduri vaateid ja arvamusi (välja arvatud nende inimeste poolt tehtud teated) ja siit tulenevalt ei ole me nende eest vastutavad.
Kuigi veebilehe hamfoorum.ee administraatorid ja moderaatorid üritavad eemaldada või muuta kõiki vastuolulisi materjale nii kiiresti kui võimalik, on võimatu üle vaadata igat teadet ja seda veel koheselt peale selle postitamist.
Võta teadmiseks, et kõikide postituste IP aadressid salvestatakse. Vajadusel võib foorumi administraator piirata ligipääsu teatud IP aadressitele või IP vahemikele.
Lisainfo:
Foorum on üles ehitatud phpBB platvormile, mis on antud vabaks kasutamiseks “General Public License” alusel. Rohkem infot selle kohta leiad siit: www.phpbb.com
PS! hamfoorum.ee meeskond võib vajaduse tekkimisel teha kasutustingimustesse muudatusi.

Lugupidamisega,
Kuido
ES3AT

Privacy policy

This policy explains in detail how “HAM foorum” along with its affiliated companies (hereinafter “we”, “us”, “our”, “HAM foorum”, “https://hamfoorum.ee”) and phpBB (hereinafter “they”, “them”, “their”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) use any information collected during any session of usage by you (hereinafter “your information”).

Your information is collected via two ways. Firstly, by browsing “HAM foorum” will cause the phpBB software to create a number of cookies, which are small text files that are downloaded on to your computer’s web browser temporary files. The first two cookies just contain a user identifier (hereinafter “user-id”) and an anonymous session identifier (hereinafter “session-id”), automatically assigned to you by the phpBB software. A third cookie will be created once you have browsed topics within “HAM foorum” and is used to store which topics have been read, thereby improving your user experience.

We may also create cookies external to the phpBB software whilst browsing “HAM foorum”, though these are outside the scope of this document which is intended to only cover the pages created by the phpBB software. The second way in which we collect your information is by what you submit to us. This can be, and is not limited to: posting as an anonymous user (hereinafter “anonymous posts”), registering on “HAM foorum” (hereinafter “your account”) and posts submitted by you after registration and whilst logged in (hereinafter “your posts”).

Your account will at a bare minimum contain a uniquely identifiable name (hereinafter “your user name”), a personal password used for logging into your account (hereinafter “your password”) and a personal, valid email address (hereinafter “your email”). Your information for your account at “HAM foorum” is protected by data-protection laws applicable in the country that hosts us. Any information beyond your user name, your password, and your email address required by “HAM foorum” during the registration process is either mandatory or optional, at the discretion of “HAM foorum”. In all cases, you have the option of what information in your account is publicly displayed. Furthermore, within your account, you have the option to opt-in or opt-out of automatically generated emails from the phpBB software.

Your password is ciphered (a one-way hash) so that it is secure. However, it is recommended that you do not reuse the same password across a number of different websites. Your password is the means of accessing your account at “HAM foorum”, so please guard it carefully and under no circumstance will anyone affiliated with “HAM foorum”, phpBB or another 3rd party, legitimately ask you for your password. Should you forget your password for your account, you can use the “I forgot my password” feature provided by the phpBB software. This process will ask you to submit your user name and your email, then the phpBB software will generate a new password to reclaim your account.